Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.143.2015.AK.MS
Nazwa szkoły:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa
Typ szkoły/placówki:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Miejscowość:
Odrzywół
Kod pocztowy:
26 - 425
Ulica:
Kolonia Ossa 40
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-02


Tematyka kontroli:
Diagnoza sytuacji związanej z zapewnieniem wychowankom/uczniom bezpieczeństwa w placówce oraz przestrzegania praw dziecka zawartych w przepisach prawa
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Król, Małgorzata Sieczka
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry