Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.CH. Andersena w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.152.2015.IG
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.CH. Andersena w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Batalionów Chłopskich 16
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-22


Tematyka kontroli:
Realizacja zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 2,4,6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Gmur
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry