Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5532.102.2015.IT
Nazwa szkoły:
Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Mordy
Kod pocztowy:
08-140
Ulica:
Wojnów 11
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-20


Tematyka kontroli:
Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 30.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Tomczak, Grażyna Staręga
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry