Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5533.62.2015.AO
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Płock
Kod pocztowy:
09-400
Ulica:
Kossobudzkiego 7
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-30


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 01.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Olobry - Szarow, Kinga Ilska-Bylińska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry