Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5533.58.2015.AO
Nazwa szkoły:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku
Typ szkoły/placówki:
Młodzieżowy dom kultury

Miejscowość:
Płock
Kod pocztowy:
09-402
Ulica:
Tumska 9a
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-21


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 02.12.2015
Data modyfikacji 02.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Kubacka, Anna Olobry-Szarow
Osoba udostępniająca informację:
do góry