Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół w Drobinie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5533.64.2015
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Drobinie
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Drobin
Kod pocztowy:
09-210
Ulica:
Szkolna 3
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-05


Tematyka kontroli:
Organizacja pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 02.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Nina Igielska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry