Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
ZSE.5532.16.2015.JK
Nazwa szkoły:
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00- 229
Ulica:
Kawęczyńska 49
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-27


Tematyka kontroli:
Zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 03.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janina Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry