Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół w Goździe - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.138.2015.MK
Nazwa szkoły:
Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół w Goździe
Typ szkoły/placówki:
Gimnazjum

Miejscowość:
Gózd
Kod pocztowy:
26 - 634
Ulica:
Starowiejska 130
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-16


Tematyka kontroli:
Realizacja przez szkołę pomocy psychologiczno - pedagogicznej wobec ucznia...
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia i rodziców, których dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 04.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski, Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
do góry