Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół Publicznych nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.116.2015.AM
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Publicznych nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Żyrardów
Kod pocztowy:
96-300
Ulica:
Kacperska 6B
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-16


Tematyka kontroli:
Realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zgodność działań szkoły z przepisami prawa w zakresie zgłoszonym przez rodziców w piśmie z dnia 1 października 2015r.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia i rodziców, których dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 04.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski, Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
do góry