Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym w Kotuniu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5533.83.2015.IB
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym w Kotuniu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Kotuń
Kod pocztowy:
08-130
Ulica:
ul. Szkolna 2
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-06


Tematyka kontroli:
Interwencja rodzica w sprawie dokuczania synowi przez kolegów z klasy i rzekomego niewłaściwego postępowania w tej sprawie dyrektora szkoły i wychowawcy klasy
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia i rodziców, których dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 04.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski, Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
do góry