Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5533.63.2015
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Staroźreby
Kod pocztowy:
09-440
Ulica:
Szkolna 6
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-04


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa działań szkoły w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 08.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Muszyńska, Anna Olobry-Szarow
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry