Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bursa Młodzieżowa im. św. Stanisława Kostki - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5533.73.2015
Nazwa szkoły:
Bursa Młodzieżowa im. św. Stanisława Kostki
Typ szkoły/placówki:
Bursa

Miejscowość:
Brudzeń Duży
Kod pocztowy:
09-413
Ulica:
Sikórz 83A
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-30


Tematyka kontroli:
Zgodność działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 r.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 11.12.2015
Data modyfikacji 11.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Olobry-Szarow
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry