Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.26.2016.JT
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Kozienice
Kod pocztowy:
26-900
Ulica:
Kościuszki 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-10


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art. 39 ust. 1 pkt 2, 4, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 ze zm.).
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 28.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Trzepałka
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry