Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.45.34.2016.MJ
Nazwa szkoły:
Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
Typ szkoły/placówki:
Technikum

Miejscowość:
Sochaczew
Kod pocztowy:
96-500
Ulica:
J. Piłsudskiego 51
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-06-22


Tematyka kontroli:
organizacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2015/2016
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Jędrzejewski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry