Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12 - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
WKS.5532.1.20.2020.TM
Nazwa szkoły:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
Typ szkoły/placówki:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-162
Ulica:
Dzielna 1A
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-25


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 05.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Matusiak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry