Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5532.2.26.2020.TW
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Kolberga 5
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-26


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno -pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 17.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry