Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Liceum Ogólnokształcące Nr LXXXIII - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.73.2015.TG
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące Nr LXXXIII
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-335
Ulica:
Konopczyńskiego 4
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-02


Tematyka kontroli:
Przestrzeganie praw ucznia oraz wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania przez dyrektora szkoły
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia i rodziców, których dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 10.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Glinka
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry