Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.77.2015.TG
Nazwa szkoły:
LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-536
Ulica:
Narbutta 31
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-14


Tematyka kontroli:
Przestrzeganie praw ucznia i wewnatrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania przez dyrektora szkoły
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 11.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Glinka
Osoba udostępniająca informację:
do góry