Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa International Elementary School w Karolinowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DCI.5532.11.2020.DC
Nazwa szkoły:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa International Elementary School
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Karolinowo
Kod pocztowy:
09-142
Ulica:
Karolinowo 34
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-27


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 09.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Cieślińska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry