Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Cambridge School of English - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5532.7.2016.AR
Nazwa szkoły:
Cambridge School of English
Typ szkoły/placówki:
Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez szkół

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-023
Ulica:
Widok 10LU1
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-17
2016-02-18

Tematyka kontroli:
Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 24.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Rasińska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry