Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Ostrołęce - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DOS.5532.1.8.2020.AWI
Nazwa szkoły:
II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Ostrołęce
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Ostrołęka
Kod pocztowy:
07-410
Ulica:
Traugutta 2
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-27


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięci uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania ucznim pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 17.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Wiktorska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry