Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Policealna Szkoła „Cosinus I” w Siedlcach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5532.1.18.2020.MB
Nazwa szkoły:
Policealna Szkoła „Cosinus I” w Siedlcach
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna

Miejscowość:
Siedlce
Kod pocztowy:
08-110
Ulica:
Sokołowska 47
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-10-29


Tematyka kontroli:
zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 02.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Bułas
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry