Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5532.2.23.2020.DP
Nazwa szkoły:
Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Partyzantów 5
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-16


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno -pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 19.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Paczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry