Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5532.2.12.2020.RKO
Nazwa szkoły:
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu
Typ szkoły/placówki:
Branżowa szkoła I stopnia

Miejscowość:
Szydłowiec
Kod pocztowy:
26-500
Ulica:
T. Kościuszki 39
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-25


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 07.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Kotowicz
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry