Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

III Liceum Ogolnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.95.2015.EK
Nazwa szkoły:
III Liceum Ogolnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
01-206
Ulica:
Rogalińska 2
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-12


Tematyka kontroli:
Stopień realizacji zadań wymienionych w art. 6, art.7 ust.2 pkt. 1,2,3,4,6 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).”
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 06.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa kosińska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry