Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5532.13.2016.MF
Nazwa szkoły:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Typ szkoły/placówki:
Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-443
Ulica:
Górnośląska 5
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-22


Tematyka kontroli:
kontrola planowa w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenia dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 12.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mizerska-Froń Monika
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry