Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Europejska Szkoła Policealna w Radomiu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.17.12.2016.KZ
Nazwa szkoły:
Europejska Szkoła Policealna w Radomiu
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Traugutta 3
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-18


Tematyka kontroli:
Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.) przez niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 13.04.2016
Data modyfikacji 13.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zagańczyk
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry