Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPZ.5532.1.16.2020.KP
Nazwa szkoły:
LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-377
Ulica:
Stefana Skarżyńskiego 8
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-19


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 04.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Pogorzelski
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry