Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Policealna Cosinus w Siedlcach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DSI.5532.2.4.2022.KW
Nazwa szkoły:
Szkoła Policealna Cosinus w Siedlcach
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna

Miejscowość:
Siedlce
Kod pocztowy:
08-110
Ulica:
Sokołowska 47
Data przeprowadzenia kontroli:
2022-02-02


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej
Rodzaj kontroli:
planowa

Metryczka

Data publikacji 10.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Więcławek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Janiewicz
do góry