Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 20 Fundacji Szkolnej - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.112.2015.ZR
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 20 Fundacji Szkolnej
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-691
Ulica:
Obrzeźna 12A
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-10-15


Tematyka kontroli:
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacja zdań psychologa i pedagoga szkolnego w zakresie zgłoszonym przez rodziców.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 17.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Rudzińska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry