Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.75.2015.MF
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Milanówek
Kod pocztowy:
05-822
Ulica:
Piasta 14
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-09-14


Tematyka kontroli:
Przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia, którego dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 26.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Mizerska - Froń
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry