Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.1.8.2016.KP
Nazwa szkoły:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Marki
Kod pocztowy:
05-270
Ulica:
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 248/252
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-24


Tematyka kontroli:
Spełnianie przez szkołę niepublicznąwarunków okreslonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (t.j.Dz. U.2015.2156 ze zm.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 13.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Pogorzelski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry