Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5532.4.7.2019.MM
Nazwa szkoły:
Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku
Typ szkoły/placówki:
Technikum

Miejscowość:
Płock
Kod pocztowy:
09-400
Ulica:
1 Maja 7
Data przeprowadzenia kontroli:
2019-11-15


Tematyka kontroli:
Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 02.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Mąka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry