Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.45.2016.EW
Nazwa szkoły:
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu
Typ szkoły/placówki:
Przedszkole

Miejscowość:
Grójec
Kod pocztowy:
05 - 600
Ulica:
Okrężna 1a
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-07


Tematyka kontroli:
Realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art. 39 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.).
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 22.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Murawska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry