Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Medyczna Szkoła Policealna - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.19.2016.BJ
Nazwa szkoły:
Medyczna Szkoła Policealna
Typ szkoły/placówki:
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

Miejscowość:
Mińsk Mazowiecki
Kod pocztowy:
05-300
Ulica:
1PLM ”Warszawa” Nr 1 1
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-24
2016-02-25

Tematyka kontroli:
"„Realizacja przez dyrektora zadań wymienionych w art. 6, art. 7 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 9, 10, 44 zzs, 44 zzzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)”.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 15.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jaśniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry