Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

XXXIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dfwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.94.2015.KP
Nazwa szkoły:
XXXIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dfwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-737
Ulica:
Zakrzewska 24
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-10
2015-11-12

Tematyka kontroli:
realizacja zadań wymienionych w art. 6, art. 7 ust. 2 pkt 1,2,3,4,6 i art. 42 ust. 2 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. KN (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) i w art. 4, art. 39 ust. 1,2,3,4,5a,6, 7 i 9 oraz art. 44zzs ust. 1 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 13.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Pogorzelski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry