Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedszszkole Owieczka.Asia, Zespół Wychowania Przedszkolnego Owieczka.Asia - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
ZSE.552.95.2015.MZ
Nazwa szkoły:
Przedszszkole Owieczka.Asia, Zespół Wychowania Przedszkolnego Owieczka.Asia
Typ szkoły/placówki:
Przedszkole

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-798
Ulica:
Ekologiczna 15 /66
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-11


Tematyka kontroli:
Realizacja zaleceń pokontrolnych. Realizacja programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego. Bezpieczne i higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 05.04.2016
Data modyfikacji 05.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzenna Zaleska, Artur Domżalski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry