Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawawa im. Armii Krajowej w Drwęczy - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DOS.5533.50.2016.BJ
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawawa im. Armii Krajowej w Drwęczy
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Rzekuń
Kod pocztowy:
07- 411
Ulica:
Drwęcz 44
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-06-22


Tematyka kontroli:
Organizacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2015/2016
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 18.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Jarka
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry