Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.576.2.2016.RO
Nazwa szkoły:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa
Typ szkoły/placówki:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Miejscowość:
Odrzywół
Kod pocztowy:
26-425
Ulica:
Kolonia Ossa 40
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-01


Tematyka kontroli:
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz organizacja i sposób udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Uwagi:
Stosownie do art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół nie został opublikowany z uwagi na prywatność osoby fizycznej - ucznia i rodziców, których dane podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 23.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski, Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry