Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.12.2016.EK
Nazwa szkoły:
XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-353
Ulica:
Szczęśliwicka 50/54
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-12


Tematyka kontroli:
Realizacja zadań wymienionych w art. 6, art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U.2014.191 ze zm.) i w art. 4, art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7 i 9 oraz art. 44zzs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.2015. 2156)
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 07.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Kosińska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry