Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Ddwujęzycznymi im. Miquela de Cervantesa - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPZ.5532.1.4.2020.BW
Nazwa szkoły:
XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Ddwujęzycznymi im. Miquela de Cervantesa
Typ szkoły/placówki:
Liceum ogólnokształcące

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-737
Ulica:
Zakrzewska 24
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-12-08


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa

Metryczka

Data publikacji 02.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Wiatrak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry