Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5533.71.2016.MO
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Jastrząb
Kod pocztowy:
26-502
Ulica:
Wola Lipieniecka 41
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-04-07


Tematyka kontroli:
"Realizacja przez dyrektora zadań wynikających z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 ze zm.). "
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 22.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Dominika Ośko
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry