Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5532.2.28.2020.TD
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Zaborów
Kod pocztowy:
05-083
Ulica:
Stołeczna 182
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-24


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 23.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Domasik
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry