Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DPŁ.5532.2.11.2020.HP
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Płock
Kod pocztowy:
09-403
Ulica:
Czwartaków 6
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-25


Tematyka kontroli:
Zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 04.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryka Pszczolińska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry