Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa w Książenicach - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5532.3.21.2023.TD
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Książenice
Kod pocztowy:
05 - 825
Ulica:
Aleja Marylskiego 3
Data przeprowadzenia kontroli:
2023-06-29


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 17.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Domasik
Osoba udostępniająca informację:
Anna Janiewicz
do góry