Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Technikum w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5532.2.11.2020.DS
Nazwa szkoły:
Technikum w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług
Typ szkoły/placówki:
Technikum

Miejscowość:
Radom
Kod pocztowy:
26-600
Ulica:
Śniadeckich 5
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-19


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu ucziów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ściezki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Inny dokument:

Metryczka

Data publikacji 30.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Skalińska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry