Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
ZSE.5533.34.2016.JS
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Mrozy
Kod pocztowy:
05-320
Ulica:
Leśna 8
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-03-16
2016-03-17

Tematyka kontroli:
Kwalifikacje nauczycieli. Szkolne plany nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Realizacja podstawy programowej z wybranego przedmiotu/przedmiotów w szkole podstawowej.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 03.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Stachnik
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry