Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KPU.5533.17.2016.AJ
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego
Typ szkoły/placówki:


Miejscowość:
Pomiechówek
Kod pocztowy:
05 - 180
Ulica:
Ogrodnicza 6
Data przeprowadzenia kontroli:
2016-02-22


Tematyka kontroli:
Stopień realizacji zadań wymienionych w art. 6, art.7 ust.2 pkt. 1,2,3,4,6 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).”
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:
Uwagi:
brak

Metryczka

Data publikacji 07.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrze Jabłoński
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry