Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 355 - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
KOG.5533.117.2015.EB
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 355
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
03-126
Ulica:
Ceramiczna 11
Data przeprowadzenia kontroli:
2015-11-03
2015-11-04
2015-11-06
2015-11-09
Tematyka kontroli:
Zgodność działań dyrektora szkoły z przepisami prawa w zakresieok reślonym w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w związku z wnioskiem Burmistrza dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 15.10.2015 r.
Rodzaj kontroli:
nieprzewidziana w planie nadzoru pedagogicznego MKO
Protokół kontroli:
Uwagi:
W protokole zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Metryczka

Data publikacji 18.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Bąkowska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry