Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie - Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Nr sprawy:
DRA.5532.2.25.2020.IR
Nazwa szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
Typ szkoły/placówki:
Szkoła podstawowa

Miejscowość:
Przytyk
Kod pocztowy:
26-650
Ulica:
Wrzeszczów 47
Data przeprowadzenia kontroli:
2020-11-26


Tematyka kontroli:
Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
Rodzaj kontroli:
planowa
Protokół kontroli:

Metryczka

Data publikacji 04.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Renowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry